Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh

Đối với một doanh nghiệp thì việc báo cáo công việc kinh doanh định kỳ là một việc cần thiết. Nó sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ được tình trạng kinh doanh hiện tại từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp trong thời gian tới. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh và ý nghĩa của bản báo cáo mà các bạn nên biết.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh là gì?

Khái niệm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đó là một bản báo cáo của doanh nghiệp tổng hợp về tài chính nói lên tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp đó trong một thời kỳ nhất định.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anhPROFIT AND LOSS STATEMENT (P&L) hay INCOME STATEMENT.

Trong thời đại mở cửa, thu hút đầu tư từ các công ty nước ngoài thì việc sử dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh có vai trò rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa to lớn.

Đặc trưng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các số liệu được cung cấp trong bảng báo cáo kết quả tài chính sẽ chỉ ra rõ trong giai đoạn vừa qua công việc kinh doanh có đem lại lợi nhuận hay không. Bên cạnh đó số liệu, thông số này cũng là sự phản ánh chính xác, kịp thời về việc tối ưu khi sử dụng vốn, nguồn lao động, khả năng quản trị kinh doanh.

Ý nghĩa, kết cấu, nội dung và hạn chế của bản báo cáo kết quả

Ý nghĩa 

Ý nghĩa của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được đề cập đến như là một bản dự định định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới vì nó đã phản ánh tình trạng kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Kết cấu của bảng báo cáo

Sau khi bằng phép tính lấy tổng doanh thu trong giai đoạn đó trừ đi tổng chi phí dành cho cho việc vận hành bộ máy thì sẽ xác định được rằng công việc kinh doanh có lợi nhuận hay không hay bị lỗ.

Theo quy định của kế toán hiện nay thì hoạt động của công ty, doanh nghiệp được phân chia làm 2 hoạt động chính đó là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì lại được chia làm hoạt động sản xuất và hoạt động về tài chính.

báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh tiếng anh

Khi lập báo cáo kết quả thì cần phải làm rõ được các nguồn doanh thu như doanh thu từ việc kinh doanh, doanh thu từ việc cung cấp sử dụng dịch vụ, và các nguồn doanh thu khác và các nguồn kinh phí để thu lại doanh thu của doanh nghiệp.

Nội dung bản báo cáo kết quả kinh doanh

Trong bản báo cáo sẽ tính được doanh thu thuần từ việc phân phối, buôn bán hàng hóa bằng cách lấy doanh thu tổng từ việc phân phối, buôn bán sản phẩm trừ đi các khoản chi phí làm giảm bớt doanh thu.

Các khoản chi phí làm giảm bớt doanh thu gồm có các khoản sau: khuyến mãi giảm giá sản phẩm, chiết khấu từ việc buôn bán, trả thuế theo quy định của nhà nước và giá trị của sản phẩm khi bị trả hàng.

Giá cả gốc của sản phẩm buôn bán được tính là tổng của tất cả kinh phí để sản xuất ra sản phẩm đó và phân phối. Một số phương pháp phổ biến để xác định giá vốn của sản phẩm như bình quân, nhập trước hoặc nhập sau,…

Đối với từng doanh nghiệp có nguồn vốn khác nhau, kinh phí dùng cho hoạt động duy trì kinh doanh khác nhau, thuế từ nhà nước khác nhau nên để có thể đánh giá tổng thể tình trạng thực tế của kinh tế, người chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý tài chính sẽ đặt ra mục tiêu về lợi nhuận riêng như sau:

Lợi nhuận trước khi trừ lãi suất vay ngân hàng hàng và thuế nhà nước: Được tính bằng doanh thu thuần từ việc phân phối, buôn bán sản phẩm trừ đi tổng kinh phí sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Trong đó tổng chi phí sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được tính là tổng của vốn sản xuất sản phẩm, kinh phí phân phối sản phẩm và kinh phí nhân viên, vận hành doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp được tính bằng lợi nhuận trước lãi suất vay ngân hàng và thuế nhà nước trừ đi tiền lãi của ngân hàng.

báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh tiếng anh

Và cuối cùng lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi lợi nhuận phải đóng thuế cho nhà nước.

Hạn chế của bản báo cáo kết quả

Lợi nhuận có tác động rất lớn đến phương hướng kinh doanh của một doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo chính vì thế những người quản lý tài chính của doanh nghiệp sẽ có những tác động nhất định làm thay đổi con số này theo hướng họ mong muốn. Mặc dù việc can thiệp đến thông số về lợi nhuận không có tác động nhiều đến giá trị của nguồn tiền nhưng nó cũng gây ra những ảnh hướng xấu khác đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài viết trên đây chúng ta đã hiểu được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh là gì và những điều cần biết về nó. Hãy chờ những bài viết tiếp theo để có được nhiều thông tin bổ ích.

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *