Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình

Khi xây dựng nhà ở gia đình cần tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình. Vậy mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình gồm những nội dung gì? Khi làm hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình cần lưu ý những vấn đề gì? Cùng tìm hiểu bài viết để nắm được thông tin chi tiết nhé.

mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia dinh

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình

mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia dinh

Hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình rất cần thiết và quan trọng trong việc xây dựng nhà ở. Dưới đây là mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình chuẩn bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Hôm nay, ngày……tháng…….năm……….

Tại số nhà:…….đường……., phường……, quận………, tỉnh/thành phố………..

Hai bên gồm có:

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (gọi tắt là BÊN A)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………………Cấp ngày:………………Tại:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (gọi tắt là BÊN B)

Ông/Bà/Công ty:……………………………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………Cấp ngày:………………Tại:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty)…………

Ngày cấp:……………………………..Nơi cấp:……………………………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, BÊN A đồng ý thuê BÊN B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tọa tại địa chỉ………………………… với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc, Đơn giá, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng

1. Đơn giá xây dựng: BÊN A khoán gọn tiền công cho BÊN B theo mét vuông (m2) xây dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi m2 xây dựng hoàn thiện được tinh như sau:

+ Sàn chính:…………………..đồng/m2

+ Sàn phụ:………………………đồng/m2

Giá trên là giá thi công xây dựng hoàn chỉnh đến bàn giao công trình, bao gồm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các phần việc khác (nếu có) như:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………sẽ được hai bên thỏa thuận riêng ngoài hợp đồng.

2. Chuẩn bị trước khi thi công: BÊN B đảm nhiệm:

– Vận chuyển vật liệu trong nội bộ công trình. BÊN A chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển vật liệu đến chân công trình;

– Dàng cát, nắm chặt, uốn cốt thép;

– Phun ẩm gạch trước khi xây, phun bảo dưỡng bê tông đúng kỹ thuật;

3. Bên B đảm bảo sự kết hợp giữa thợ xây lắp đường nước  và thợ điện để lắp đặt đúng kỹ thuật và  đảm bảo hoàn thiện đúng tiến độ thi công.

4. Tiến độ thi công:

– Ngày bắt đầu thi công : ngày……..tháng…….năm……..

– Thời gian hoàn thiện kết thúc thi công nhà ở và bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ vào ngày……..tháng…….năm…… Nếu chậm sẽ phạt……% giá trị hợp đồng.

5. Trị giá hợp đồng: Trị giá hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo m2 hoàn thiện………………đồng/m2

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của BÊN A:

– Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, cung cấp điện, nước cho công trình. Tạm ứng và thanh toán hợp động kịp thời;

– Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình xây dựng nhà ở;

– Cử người trực tiếp giám sát thi công về tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng. Bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới để thi công tiếp;

– Thay mặt BÊN B (trong trường hợp cần thiết) để giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công;

– Đình chỉ thi công nếu nhận thấy bên thi công không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, lãng phí vật tư và không đảm bảo về an toàn lao động.

2. Trách nhiệm của BÊN B

– Cung cấp cốp pha lát sàn bằng gỗ hoặc tôn, cột chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật về số lượng và thời gian (chi phí thuộc về BÊN B);

– Luôn đảm bảo từ …..đến …. thợ chính và ….. đến….. thợ phụ trở lên để thi công trong ngày;

– Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể từ BÊN A. Đảm bảo về chất lượng, mỹ thuật của công trình, sử dụng hợp lý và không lãng phí các vật tư xây dựng. Nếu làm hư hỏng phải tiến hành bồi hoàn vật liệu;

– Lập tiến độ thi công và phải có sự nhất trí từ BÊN A. Từng hạng mục thi công nhà ở phải được BÊN A nghiệm thu mới tiến hành thi công tiếp;

– Đảm bảo thi công an toàn cho người và công trình xây dựng. Nếu có tai nạn xảy ra, BÊN B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật;

– Tự lo chỗ ăn, chỗ ở và sinh hoạt cho công nhân, chấp hành đúng các quy định về an ninh, trật tự.

– Khi đổ bê tông BÊN B phải đảm bảo bê tông phải được làm chắc bằng đầm dung;

– Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong theo hạn 6 tháng kể từ ngày được BÊN A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu công trình xảy ra các vấn đề như: thấm tường, thấm sàn, nứt tường, nứt sàn thì BÊN B phải chịu trách nghiệm khắc phục, BÊN A không thanh toán số tiền bảo hành cho BÊN B;

– Số tiền bảo hành công trình là:………% tổng giá trị thanh toán.

Điều 3: Thanh toán

– Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

+ Xong phần xây thô và đổ máu được ứng …..%;

+ Sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình, BÊN A thanh toán không vượt quá 90% khối lượng công việc đã hoàn thành;

+ Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, BÊN A thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã thanh toán từ trước và tiền bảo nhà công trình.

4. Cam kết

– Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình; 

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy BÊN B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thỏa thuận, BÊN A có quyền đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó, BÊN B sẽ được thanh toán….% theo khối lượng thi công đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và BÊN B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

– Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                                                            (ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi làm mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình

mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia dinh

Khi làm hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình, bên thuê thi công nhà ở và bên nhận thi công xây dựng nhà ở cần phải ký cũng như ghi rõ họ tên. Chỉ khi cả hai bên ký, ghi rõ họ tên thì hợp đồng mới có hiệu lực và có giá trị.

Trong hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình, cần phải ghi chính xác số tiền thi công từng m2 và tổng số tiền thi công. Không chỉ ghi bằng số, số tiền cần phải ghi bằng chữ, khi viết cần viết đúng chính tả và chuẩn xác.

Khi làm mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình, cả hai bên phải thống nhất điều kiện để ghi vào hợp đồng. Sau đó, cả hai bên cần đọc kỹ nội dung trong hợp đồng trước khi đặt bút ký trên.

Trên đây là thông tin về mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình và các vấn đề xoay quanh hữu ích. Hy vọng, bài viết giải đáp được vấn đề bạn đang tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *