Kinh thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Như chúng ta đã biết, chú đại bi là thần chú quen thuộc, rất phổ biến, được Tăng Ni và Phật tử trì tụng hằng ngày Ngoài ra, nó còn có mặt hầu hết trong các kinh Nhật tụng và nghi thức tụng niệm. Chú đại bi là bà chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Bài chú này còn có tên gọi khác là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, được viết tắt là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về bài chú này nhé.

Chú Đại Bi – Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni là gì?  

Thần Chú Đại Bi được chính Đức Phật Thích Ca nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long cùng các Đại thánh tăng như Ma ha ca Diếp, A – Nan,.. cùng các câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca. Đây là một hải đảo ở về phái Nam xứ Ấn Độ và được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích. Ta có thể tin chắc điều đó bởi vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô ngại đại bi tâm đà la ni được mở đầu bằng câu nói quen thuộc của Ngài A Nan là “Như thế tôi nghe”. Đồng thời cũng như xuyên qua nội dung hỏi đáp giữa ngài A Nan và Đức Thế Tôn đã được ghi lại ở trong kinh.

Kinh thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vô tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh và được sống lâu, được giàu có. Đồng thời được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn cùng với được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được màu đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.

Kinh thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Bên cạnh đó, ngài cho biết lý do ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh nên đã nói ra thần chú Đại Bi. Ngoài ra, còn khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến nhiều lợi ích an vui cho chúng sanh. Bồ Tát Quan Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Không những thế, vui mừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì hãy xin giúp cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay”.

Ý nghĩa Chú Đại Bi – Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Có người nói rằng: “ Phải tu pháp Đại Bi La Ni thì mới đạt được ngàn tay ngàn mắt”. Vậy “ngàn tay ngàn mắt” này dùng để làm gì? Ngoài ra, còn cho rằng: “ Chúng ta mỗi người có được hai tay, hai mắt là đã quá tốt rồi. Thực tế, hai tay có thể giúp ta cầm nắm đồ vật, hai mắt cho ta nhìn thấy mọi điều. Do đó, bạn còn muốn có nhiều mắt, nhiều tay như vậy để làm gì? Xét ra, hiện chúng ta đang ở vào thời đại khoa học, nhiều tay nhiều mắt đến thế cũng chẳng có ích lợi gì!” Vậy nếu quý vị chê nhiều thì khỏi cần tu pháp Đại Bi.

Kinh thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Tiếp theo, tôi sẽ giải thích từ ngữ “Thiên nhãn (ngàn mắt)” trước. Qúy vị đều có hai con mắt, và quý vị mở mắt ra nhìn thì mới thấy được sự vật. Hơn nữa, nếu nhắm hai con mắt này lại thì không còn trông thấy gì nữa. Đặc biệt, nếu quý vị có một ngàn con mắt thì có thể khiến chúng thay phiên nhau làm việc cho con mắt này nhắm lại để nghỉ ngơi, mở con mắt ra để nhìn ngó. Chắc hẳn quý vị thấy vi diệu phải không nào?

Bên cạnh đó, “Thiên Thủ (ngàn tay) thì sao? Ngàn tay là để hộ trì tất cả chúng sanh nếu như một chúng  sanh có khổ nạn gì thì quý vị chỉ cần duỗi một cánh tay ra là cứu được chúng sanh ấy thoát khỏi vòng khổ ải. nếu chỉ còn hai tay thì quý vị không thể cứu độ được nhiều người. Chính vì thế, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt là để cứu hộ tất cả chúng sanh, chứ không phải ngàn tay ngàn mắt để ăn trộm. Không được khoác lác rằng mình có một ngàn cánh tay để hái trộm một ngàn trái táo.

Kinh thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Kết luận

Qua bài viết trên, chắc hẳn chúng ta đã hiểu phần nào về Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni phải không nào? Nhìn chung, Chú Đại Bi – Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni là một trong những bài thần chú dài, xuất hiện và thịnh hành trong giới Phật giáo Trung Quốc vào các thời Đường. Vì thế, khi chúng ta được nghe đến danh hiệu của Chú Đại Bi thì mỗi người phải sanh tâm hoan hỷ, vui mừng, phải trân quý và phải biết đó là điều khó tìm khó gặp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *