Tỷ suất sinh lời trên doanh thu là gì? Cách tính tỷ suất sinh lời trên doanh thu

Dựa trên tỷ suất sinh lời trên doanh thu người ta có thể thấy được độ hiệu quả của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn vẫn còn các thắc mắc về tỷ suất sinh lời trên doanh thu cũng như các vấn đề liên quan? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bài viết dưới đây nhé!

tỷ suất sinh lời trên doanh thu

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu là gì?

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu hay tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, suất sinh lời của doanh thu, hệ số lãi ròng là thuật ngữ chỉ tỷ số tài chính được dùng để theo dõi tình hình sinh lời của một công ty cổ phần. Tỷ suất trên thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành cho cổ đông với doanh thu của công ty.

Ý nghĩa và vai trò của tỷ suất sinh lời trên doanh thu

Ý nghĩa 

Như đã nói trên, tỷ suất này thể hiện lợi nhuận chiếm được bao nhiêu phần trăm trong doanh thu. Nếu tỷ số có giá trị dương thì cho thấy công ty kinh doanh có lãi, tỷ số càng lớn càng cho thấy số lãi càng lớn. Ngược lại, nếu tỷ số mang giá trị âm thì cho thấy công ty kinh doanh đang thua lỗ, tương tự âm càng nặng thì lỗ càng lớn. 

Tuy nhiên, tỷ số này sẽ phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh tùy từng ngành. Do đó, để theo dõi được tình hình sinh lợi của công ty, người ta thường đem tỷ số của công ty này so sánh với tỷ số bình quân của toàn ngành mà công ty đó đã tham gia. Ngoài ra, tỷ số này và số vòng quay tài sản trái ngược nhau hoàn toàn. Vì vậy, để đánh giá được tỷ số này, người phân tích tài chính sẽ tìm hiểu chúng với sự kết hợp cùng số vòng quay tài sản. 

Vai trò

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu giúp nhà đầu tư có thể chủ động trong việc nắm bắt được bao quát tình hình kinh doanh cũng như độ phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn giúp cho chủ doanh nghiệp nắm rõ được chính xác số vốn bỏ ra cũng như lợi nhuận thu vào. 

Từ tỷ số đó mà chủ doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ hoạt động cũng như lợi nhuận của công ty. Tùy theo tỷ suất âm hoặc dương mà chủ doanh nghiệp có thể đưa ra các phương án điều chỉnh phù hợp với công ty của mình.

Đưa ra những hoạch định chiến lược cho công ty. Chủ doanh nghiệp sẽ theo dõi và tính toán dựa trên công thức tính mà đưa ra các chiến lược hợp lý.

Cách tính tỷ suất sinh lời trên doanh thu

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu sẽ được tính theo 2 cách tùy vào tính chất: Tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu và tỷ suất sinh lời trên tài sản. 

tỷ suất sinh lời trên doanh thuTỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu (ROE) 

ROE hay Return On Equity được áp dụng để tính tỷ lệ lợi nhuận dựa trên vốn chủ sở hữu. Đây chính là thước đo hiệu quả tài chính của một công ty và doanh nghiệp, để tính được ROE chúng ta cần lấy thu nhập ròng chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông. 

Công thức tính tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu (ROE) được tính theo công thức sau:

ROE = Thu nhập ròng/ Vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông.

Trong đó:

Thu nhập ròng hay còn biết đến là lợi nhuận ròng của công ty hay là các khoản lợi nhuận thu được khi đã trừ đi các chi phí ngoài luồng như chi phí bán hàng hay chi phí quản lý,…

Vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông hay còn được biết đến như là mức góp vốn trung bình của cổ đông đưa vào vốn kinh doanh của công ty trong hai giai đoạn liên tục. 

Tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu là một trong những chỉ số quan trọng mà các công ty cần chú ý và đánh giá thường xuyên. Do đó, chúng ta cần phải phân tích cũng như tính toán ROE một cách chi tiết và cẩn thận bởi nếu sai lệch sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược, định hướng và độ phát triển của công ty.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)

ROA hay Return On Assets là tỷ suất thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp, công ty. Qua chỉ số này, người ta có thể xác định được độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty ở mức nào. Tỷ suất sinh lời trên tài sản phản ánh mức độ lợi nhuận của công ty so với tài sản của chính nó.

Công thức tính tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản được tính theo công thức sau:

ROA= Lợi nhuận/ Tổng tài sản bình quân * 100%

Kết quả nếu tỷ số lớn hơn 0 thì cho thấy độ hiệu quả, việc làm ăn của doanh nghiệp đang trên đà phát triển, làm ăn có lãi. Tỷ số càng cao thì việc làm ăn càng hiệu quả. Ngược lại, nếu tỷ số nằm ở mức nhỏ hơn 0 thì cho thấy doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ. Mức tiền lãi và tiền lỗ sẽ được đo bằng phần trăm của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc về các thông tin về tỷ suất sinh lời trên doanh thu cũng như các công thức tính tỷ suất sinh lời. Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích đến bạn đọc! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *