Xin mẫu biên bản bàn giao tiền 

Khi cần tiến hành bàn giao tiền hoặc nhận tiền, bạn cần tiến hành xin mẫu biên bản bàn giao tiền. Vậy biên bản bàn giao tiền gồm những nội dung gì? Khi làm biên bản bàn giao tiền cần lưu ý những vấn đề gì? Cùng tìm hiểu bài viết để nắm rõ thông tin chi tiết nhé.

Xin mẫu biên bản bàn giao tiền để làm gì?

xin mẫu biên bản bàn giao tiền

Biên bản giao tiền nhằm xác thực và làm căn cứ để chứng minh các bên đã hoàn tất bàn giao tiền. Biên bản này giúp chứng minh được đã hoàn tất giao tiền theo thỏa thuận giữa các bên.

Xin mẫu biên bản giao tiền đã có chữ ký giữa các bên, sẽ làm cứ liệu để giải quyết các mâu thuẫn, các vấn đề không may xảy ra. Điều này nhằm đảm bảo quyền lại cho các bên theo đúng quy định của pháp luật. Cũng như suy xét và làm rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Mẫu biên bản bàn giao tiền

Mẫu biên bản bàn giao tiền gồm những nội dung gì? Dưới đây là mẫu biên bản giao tiền chuẩn bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày….tháng….năm…..tại……Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): 

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư:……………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư:……………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:…………..được lập  

ngày………..tháng……..năm………tại……..Ông/Bà:…………………………………

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:…………..VNĐ (viết bằng chữ:…………….)

Kể từ khi BÊN A bàn giao đầy đủ số tiền cho BÊN B, BÊN A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. BÊN B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý  thuận lợi để BÊN A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02(hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                               …………., ngày…..tháng…..năm……

 BÊN GIAO TIỀN                                                       BÊN NHẬN TIỀN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư:……………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:………………….(viết bằng chữ:………………………………………………..) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

Khi làm biên bản bàn giao tiền cần lưu ý những gì?

xin mẫu biên bản bàn giao tiền

Khi làm biên bản bàn giao tiền, người viết biên bản cần ghi rõ thông tin hai bên, tức thông tin bên A và bên B. Cần xin biên bản giao nhận tiền song song khi làm hóa đơn hoặc hợp đồng. Điều này tránh tình trạng làm vội vàng gây ra nhiều sai sót như: ghi sai thông tin, viết sai chính tả, viết tắt,….

Số tiền trong biên bản bàn giao tiền không chỉ được ghi bằng số mà cần phải ghi bằng chữ. Việc ghi số tiền bằng chữ nhằm tránh các nhầm lẫn cũng như đảm bảo độ chính xác cao. Khi ghi số tiền bằng chữ nên ghi đúng theo quy định và ghi rõ ràng.

Biên bản bàn giao tiền hợp pháp khi có chữ ký đầy đẩu của các bên liên quan và được đóng dấu đầy đủ. Cần sao thành 2 biên bản giao tiền, bên A giữ một bản và bên B giữ một bản. 

Các bên cần giữ gìn và bảo quản biên bản bàn giao tiền thật kỹ, trách tình trạng bị rách, bị vấy bẩn. Bởi lẽ nếu có mâu thuẫn xảy ra, dựa vào biên bản giao tiền để giải quyết theo pháp luật.

Biên bản giao tiền cần phải có xác nhận của người làm chứng, người làm chứng cần phải ghi đầy đủ thông tin,  ký và ghi rõ họ tên. Xác nhận của người làm chứng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, người làm chứng cũng phần nào làm minh bạch các vấn đề  tranh chấp không may xảy ra.

Trên đây là thông tin về xin mẫu biên bản bàn giao tiền và các vấn đề xoay quanh hữu ích. Hy vọng, bài viết giải đáp được các vấn đề bạn đang tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *